utorak, 11. svibnja 2010.

Gdje nema tebe...

Gdje nema tvoje kose guste
tamo su moje ulice puste...

Gdje nema tvoga oka sjaj
tamo je u mraku moj ocaj...

Gdje nema tvog sunca sa lica
tumaram nasumice na obroncima litica...

Gdje nema tebe
tu nema niti mene...
prestaju kucati srca
za oboje...

Pretraga